ಪರದೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಪರದೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಹೆಸರು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಉಚಿತ / ವಾಣಿಜ್ಯ
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://nvda-project.org Free
System Access To Go http://satogo.com Free
Thunder http://screenreader.net/index.php?pageid=11 Free
WebAnywhere http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.php Free